Liste, NPV, seznami

ZZZS z razvrščanjem zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste določi, katera zdravila in živila se lahko predpisujejo na zeleni receptni obrazec v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Pri medsebojno zamenljivih zdravilih in terapevtskih skupinah zdravil ZZZS določi najvišjo priznano vrednost, ki jo za zdravila in posamezne skupine krije obvezno zdravstveno zavarovanje. 

ZZZS določa seznam zdravil A za ambulantno zdravljenje in seznam B (draga bolnišnična zdravila), ki jih izvajalci zaračunajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Podrobnejše informacije: