Pojasnilo obdobnih in končnih letnih obračunov

ZZZS, na podlagi dogovora o programih zdravstvenih storitev in sklenjenih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev, izvaja obdobne in končne letne obračune. V spodnjih priponkah sta pojasnjena način izračuna in vsebina obračuna zdravstvenih storitev, ki ga izvajalec zdravstvenih storitev dobi na zasebnem delu portala. Pojasnila so pripravljena za:

  • ambulante splošne oz. družinske medicine,
  • dispanzerjev za ženske,
  • zobozdravstveno dejavnost za odrasle in mladino ter
  • specialistično ambulantne dejavnosti.

S 1. 1. 2024 se opravljene storitve obračunavajo 100 % v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Storitve, ki so se začele izvajati do vključno 31. 12. 2023  in jih zaradi pravil o obračunu zdravstvenih storitev, ki veljajo v obveznem zavarovanju, ni bilo mogoče obračunati do vključno 31. 12. 2023, temveč ko je zdravstvena obravnava zaključena, se obračunajo po starih obračunskih pravilih, ki veljajo do 31. 12. 2023 (tip zavarovane osebe, delež OZZ/PZZ, ...).

Obračun zdravstvenih storitev za splošne ambulante.

Obračun zdravstvenih storitev za dispanzerje za ženske.

Obračun zdravstvenih storitev za zobozdravstveno dejavnost za odrasle in mladino.

Obračun zdravstvenih storitev za specialistično ambulantne dejavnosti.