Pojasnilo obdobnih in končnih letnih obračunov

ZZZS, na podlagi dogovora o programih zdravstvenih storitev in sklenjenih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev, izvaja obdobne in končne letne obračune. V spodnjih priponkah sta pojasnjena način izračuna in vsebina obračuna zdravstvenih storitev, ki ga izvajalec zdravstvenih storitev dobi na zasebnem delu portala. Pojasnila so pripravljena za:

  • ambulante splošne oz. družinske medicine,
  • dispanzerjev za ženske,
  • zobozdravstveno dejavnost za odrasle in mladino ter
  • specialistično ambulantne dejavnosti.

Obračun zdravstvenih storitev za splošne ambulante.

Obračun zdravstvenih storitev za dispanzerje za ženske.

Obračun zdravstvenih storitev za zobozdravstveno dejavnost za odrasle in mladino.

Obračun zdravstvenih storitev za specialistično ambulantne dejavnosti.