Listine za pripomočke, obnovljiva naročilnica

Listine za medicinske pripomočke

Za uveljavljanje pravice do medicinskih pripomočkov se uporabljajo naslednje listine:

 • Naročilnica za medicinski pripomoček in Reverz za medicinski pripomoček,
 • Naročilnica za pripomoček za vid,
 • Mesečna zbirna naročilnica.

Z Naročilnico za pripomoček za vid se uveljavlja pravica do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida, z Mesečno zbirno naročilnico se uveljavlja pravica do predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih ali drugih zavodih (domovih za starejše, drugih splošnih in posebnih socialnih zavodih ter zavodih za usposabljanje), z Naročilnico za medicinski pripomoček pa se uveljavlja pravica do vseh ostalih medicinskih pripomočkov.

Podatke o vsaki izdani naročilnici je potrebno sproti posredovati ZZZS-ju z uporabo sistema on-line.

Listine za uveljavljanje pravice do medicinskih pripomočkov so objavljene v Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Način izpolnjevanja listin Naročilnica za medicinski pripomoček in Reverz za medicinski pripomoček je določen v Navodilu o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček.

Način izpolnjevanja Naročilnice za pripomoček za vid je določen v Navodilu za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida.

Način izpolnjevanja Mesečne zbirne naročilnice je določen v Navodilu o zagotavljanju predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih predlog ali nepropustnih hlačk v socialnih in drugih zavodih na Mesečno zbirno naročilnico.

Obnovljiva naročilnica

Obnovljiva naročilnica je namenjena zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem in je potrebna dolgotrajna uporaba medicinskega pripomočka. Pod temi dodatnimi pogoji so upravičene do medicinskih pripomočkov, ki jih je dovoljeno predpisati na obnovljivo naročilnico. V primeru stabilnega kroničnega zdravstvenega stanja upravičenost do medicinskega pripomočka, ki se predpisuje na obnovljivo naročilnico, ugotovi pooblaščeni osebni ali napotni zdravnik. Na obnovljivo naročilnico zdravnik predpiše najmanjšo potrebno količino medicinskih pripomočkov, predvideno za 90 dni. Zavarovana oseba na tako izdano obnovljivo naročilnico prevzema medicinski pripomoček eno leto (skupaj največ štirje prevzemi), in sicer na vsake 90 dni.

Za izdajo obnovljive naročilnice se uporabi listina Naročilnica za medicinski pripomoček, na kateri je zraven on-line številke potrebno zapisati »OBNOVLJIVA«.

Na obnovljivo naročilnico je mogoče predpisati naslednje medicinske pripomočke:

 • raztopine NaCl za inhaliranje,
 • plenice, predloge, hlačne predloge za nego na domu,
 • urinske katetre za enkratno uporabo,
 • urinal kondome in vrečke za seč,
 • medicinske pripomočke za nego izločalnih stom (razen irigatorja) in nesterilne komprese za nego stome,
 • medicinske pripomočke potrošnega značaja pri zdravljenju sladkorne bolezni,
 • brizge za dajanje olja in zdravil,
 • brizge in podaljške za hranjenje.

Na obnovljivo naročilnico se ne predpisujejo plenice, predloge in hlačne predloge za nego v domovih starejših občanov in drugih socialnih zavodih, kjer je predpisovanje nespremenjeno, torej na mesečno zbirno naročilnico.

Pooblaščeni zdravnik zavarovano osebo posebej obvesti o možnosti predpisa medicinskega pripomočka potrošnega značaja na obnovljivo naročilnico. Pooblaščeni zdravnik obnovljivo naročilnico izda največ 30 dni pred iztekom veljavnosti prejšnje. Obnovljiva naročilnica velja 365 dni od datuma izdaje s strani zdravnika.

V primeru, da se pri zavarovani osebi spremeni zdravstveno stanje ali zaradi drugih osebnih okoliščin, lahko osebni ali napotni zdravnik obnovljivo naročilnico zapisano v on-line sistemu prekine.

Ob prvem prevzemu medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico zavarovana oseba naročilnico izroči dobavitelju, pri katerem bo opravila tudi vse nadaljnje prevzeme medicinskih pripomočkov. Drugi, tretji in četrti prejem medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico lahko zavarovana oseba opravi v različnih poslovalnicah istega dobavitelja. Prvi prevzem medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico se opravi pri dobavitelju v 30 dneh od datuma možnega prejema, sicer naročilnica ni več veljavna. Dobavitelj bo ob prvi izdaji medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico, tako kot pri vseh drugih izdanih naročilnicah, upošteval podatek iz naročilnice »Pripomoček/ke se lahko prevzame od dne ____dalje.«. Zavarovana oseba lahko med posameznimi prevzemi zamenjuje pripomočke (artikle) znotraj predpisane šifre vrste medicinskega pripomočka, vendar tiste, ki so navedeni v pogodbi z ZZZS.

Prvi prevzem medicinskega pripomočka zavarovana oseba potrdi s podpisom na naročilnici. Drugi, tretji in četrti prejem medicinskega pripomočka zavarovana oseba potrdi s podpisom na računu ali dobavnici, ki ga/jo zavarovani osebi izda dobavitelj.