Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)

ZZZS je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvedel elektronsko Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL), ki nadomešča obstoječo papirno listino.

Podatke, ki se nanašajo na začasno zadržanost od dela za namen izdaje eBOL, pooblaščena oseba vnese v informacijski sistem pri izvajalcu zdravstvenih storitev. eBOL digitalno podpiše zdravnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom na profesionalni kartici ali kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal kateri od slovenskih izdajateljev digitalnih potrdil (SIGEN-CA, PostarCa, Halcom ali NLB). Pooblaščena oseba izvajalca zdravstvenih storitev ga nato z uporabo sistema on-line posreduje ZZZS-ju. Pooblaščena oseba lahko z uporabo sistema on-line varno pridobi podatke o že zapisanih eBOL-ih posamezne zavarovane osebe.

Generalni direktor ZZZS potrjuje, da so tehnične možnosti za zapis in branje podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela za vse izvajalce na voljo od 1.9.2019 dalje.

eBOL je dostopen zavarovani osebi na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe in zavezancem za prispevek v sistemu SPOT.

eBOL prinaša pridobitve zavarovanim osebam, olajša pa delo tudi zdravniku, saj ga, če ni potreben pregled zavarovane osebe, lahko izda brez njene prisotnosti v ambulanti in zavarovani osebi zgolj zaradi pridobitve »bolniškega lista« ni več potrebno obiskati zdravnika. S pridobitvijo podatkov o izdanih eBOL pa pridobi osebni zdravnik podatke o preteklih zadržanostih zavarovane osebe, tako tiste, ki jih je predpisali sam, kot tudi tiste, ki jih je predpisal zdravnik, ki ga je nadomeščal. Obsežne pridobitve eBOL prinaša zavezancem, saj je odpravljen ročni vnos podatkov iz potrdil za potrebe evidentiranja delovnega časa, obračuna plač in vlaganja zahtevkov za nadomestila plač pri ZZZS.

Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače, ki določa vsebinska pravila za izpolnjevanje posameznih rubrik eBOL, je na tej povezavi.
Povzetek pravil in primere izpolnjevanja rubrike 10, ki izhajajo iz tega Navodila, najdete v tej datoteki:

eBOL, rubrika 10 - povzetek navodil in primeri

Vsebinska navodila za izvajalce zdravstvenih storitev v zvezi z eBOL so na voljo na tej povezavi.

ZZZS zagotavlja programske knjižnice, ki vsebujejo podporo za delo z digitalnimi potrdili in digitalno podpisovanje. Namenjene so proizvajalcem zdravstvenih aplikacij za lažjo pripravo nadgradenj. Kontaktna oseba za pridobitev programskih knjižnic je Andrej Rihtaršič (andrej.rihtarsic@zzzs.si).

Način uporabe sistema on-line za pošiljanje digitalno podpisanega eBOL ZZZS-ju in za varen dostop do podatkov o e-BOL-ih zavarovane osebe je opisan v Tehničnem navodilu za uporabo sistema on-line.

Proizvajalci zdravstvenih aplikacij in izvajalci zdravstvenih storitev lahko odgovore na pogosta vprašanja glede eBOL pridobijo v tej datoteki:

eBOL forum