Oddelek za medicinske pripomočke in kontakti

Zagotavljanje pravic do medicinskih pripomočkov na ZZZS pokriva Oddelek za medicinske pripomočke, ki deluje v okviru Direkcije. Glavne naloge oddelka so:

  • priprava strokovnih podlag za odločanje o pravicah do medicinskih pripomočkov,
  • priprava strokovnih podlag za sprejem Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki in za njegovo izvajanje ter izvajanje obveznosti iz tega dogovora na sistemskem nivoju,
  • oblikovanje predlogov sprememb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in drugih splošnih aktov ZZZS v zvezi z uresničevanjem pravic do medicinskih pripomočkov,
  • priprava navodil in okrožnic,
  • koordinacija, usposabljanje in zagotovitev enotnega uresničevanja pravic do medicinskih pripomočkov v območnih enotah ZZZS, pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov,
  • priprava usmeritev in navodil za izvajanje nadzora nad dobavitelji medicinskih pripomočkov,
  • priprava predlogov za nadzor nad predpisovanjem medicinskih pripomočkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • pravno svetovanje in nudenje strokovne pomoči območnim enotam ZZZS ter zavarovanim osebam,
  • urejanje pravilnika o listinah za uresničevanje pravice do medicinskih pripomočkov,
  • vodenje upravnih postopkov na II. stopnji.

Vodja oddelka:

Drago Perkič, tel. 01/30-77-577

Za sklepanje pogodb z dobavitelji medicinskih pripomočkov so na podlagi prvega odstavka 11. člena Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki pristojne območne enote ZZZS. Direkcija ZZZS tako pripravi ustrezne tipske pogodbe, ki jih v imenu ZZZS sklenejo posamezne območne enote z dobavitelji, ki imajo na njihovem območju glavni sedež.

Kontaktne osebe Oddelkov za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na posameznih območnih enotah so razvidne iz spodnjih povezav:

Območna enotaKontaktna osebaPodrobne kontaktne informacije
CeljeSergeja TravnerVeč...
KoperBiljana ErdelićVeč...
KrškoMatjaž MerharVeč...
KranjPetra Nadižar-ŠtirnVeč...
LjubljanaMarjana Repnik MadalanovićVeč...
MariborNatalija HercogVeč...
Murska SobotaTatjana GyergyekVeč...
Nova GoricaIngrid SuličVeč...
Novo mestoJerneja ŽupanVeč...
Ravne na KoroškemIgor KogelnikVeč...

Kontaktna oseba za splošne informacije na Oddelku za medicinske pripomočke na Direkciji ZZZS:

Alenka Franko Hren, tel. 01/30-77-579