Dodatni podatki za lekarne

Dodatni podatki za lekarne so:

  • Seznam zdravil z večjimi pakiranji, v katerega so vključena zdravila, ki vsebujejo 3x oz. 4x večje pakiranje od najmanjšega pakiranja razvrščenega zdravila.
  • Najvišja dovoljeno vrednost vode za pripravo peroralnih antibiotičnih suspenzij.

Seznam zdravil z večjimi pakiranji.