Dogovor o preskrbi z medicinskimi pripomočki

Z Dogovorom o preskrbi z medicinskimi pripomočki (v nadaljevanju: Dogovor) določijo združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov ter ZZZS (v nadaljevanju: partnerji) medsebojne pravice in obveznosti pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki, ki se v skladu s predpisi obveznega zdravstvenega zavarovanja predpisujejo na Naročilnico za medicinski pripomoček, Naročilnico za pripomoček za vid in na Zbirno naročilnico.

Partnerji v Dogovoru opredelijo podrobnejše pogoje za opravljanje dejavnosti izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov, način obračunavanja, plačila, roke in druge parametre, pomembne za določitev medsebojnih pravic in obveznosti.

Cilj partnerjev je, da bodo zagotavljali zavarovanim osebam medicinske pripomočke, ki so funkcionalno ustrezni, ki ustrezajo standardom kakovosti in ki nudijo optimalni učinek oziroma korist zavarovanim osebam pri zdravljenju oziroma rehabilitaciji.

Dogovor o preskrbi z medicinskimi pripomočki