Predpisovanje in izdajanje

Predpisovanje in izdajanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo predpisi, ki urejajo predpisovanje in izdajanje zdravil v humani medicini in splošni akti ZZZS. 

Podrobnejše informacije: