Overitelj digitalnih potrdil ZZZS-CA

Zavod ima vzpostavljeno zasebno infrastrukturo javnih ključev (ZZZS-PKI) v okviru katere deluje overitelj digitalnih potrdil ZZZS-CA za potrebe delovanja sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. Overitelj ZZZS-CA deluje kot zaprt sistem in izdaja standardna (nekvalificirana oziroma normalizirana) digitalna potrdila za kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice.

Digitalna potrdila se uporabljajo za preverjanje istovetnosti imetnikov KZZ in PK ob dostopu do on-line sistema zdravstvenega zavarovanja. Overitelj ZZZS-CA izdaja digitalna potrdila: