Pripomočki pri težavah z odvajanjem seča in pri zdravljenju sladkorne bolezni

POZIV ZA PODAJO POBUD

ZA DOLOČITEV MINIMALNIH ZAHTEV ZA NOVO PREDLAGANI VRSTI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

IZ SKUPINE:

PRIPOMOČKI PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI

V skladu s Pravilnikom o komisijah za medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Pravilnik) ZZZS objavlja poziv za podajo pobud za določitev minimalnih zahtev ( v bodoče osnovnih zahtev kakovosti).

Pobudniki so skladno s 13. členom Pravilnika lahko:

 • združenja zavarovanih oseb;

 • izvajalci zdravstvenih storitev;

 • ministrstvo, pristojno za zdravje;

 • Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke;

 • ZZZS;

 • združenja dobaviteljev, ne glede na to, ali so partnerji ZZZS pri sklepanju Dogovora o medicinskih pripomočkov;

 • združenja proizvajalcev medicinskih pripomočkov.

Skladno s 14. členom Pravilnika mora biti pobuda za določitev minimalnih zahtev (osnovnih zahtev kakovosti) razumljiva in mora obsegati naslednje podatke:

 • natančno opredelitev vrste MP, za katero se posreduje pobuda, in

 • določno opredelitev predloga minimalnih zahtev (osnovnih zahtev kakovosti) za to vrsto MP, vključno z navedbo podatkov o lastnostih in osnovnih značilnostih, ki jih morajo izpolnjevati pripomočki (artikli) za to, da zagotavljajo funkcionalno ustreznost glede na določeno zdravstveno stanje za to vrsto MP.

Zbirajo se pobude za naslednji novi vrsti MP:

ŠIFRANAZIV PRIPOMOČKABOLEZEN / ZDRAVSTVENO STANJE in DRUGI POGOJI
12. PRIPOMOČKI PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI
1249SPREJEMNIK REZULTATOV KONTINUIRANEGA MERJENJA GLUKOZEZavarovana oseba, ki se zdravi s funkcionalno inzulinsko terapijo in se ne zdravi z inzulinsko črpalko, pa tudi prehod na zdravljenje z inzulinsko črpalko ni predviden in ima pravico do senzorjev in oddajnika za kontinuirano merjenje glukoze.
1250TRAKOVI ZA OPTIČNO (SEMIKVANTITATIVNO) DOLOČANJE GLUKOZE IN KETONOV V URINUZavarovana oseba s sladkorno boleznijo tipa 1, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 15 mmol/l in zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je noseča, če koncentracija glukoze v krvi doseže ali preseže 12 mmol/l, za preprečevanje nastanka ketoacidoze.
Noseča zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, kadar je to potrebno zaradi spremljanja primernosti vnosa hrane.

Pobuda se posreduje v slovenskem jeziku, v pisni obliki, na naslov:

ZZZS, Direkcija, Oddelek za MP,

Miklošičeva cesta 24

1507 Ljubljana

s pripisom:

Komisija za pripravo OZK – sladkorna

Prosimo vas, da nam posredujete pobude tako v pisni kot v elektronski obliki na priloženem obrazcu, najpozneje do 15. 9. 2017, na naslov: mp.komisije@zzzs.si

OBRAZEC POBUDA ZA DOLOČITEV OZK ZA MP

Pravilnik o komisijah.

Pretekle objave:

POZIV ZA PODAJO POBUD ZA DOLOČITEV MINIMALNIH ZAHTEV ZA VRSTE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

IZ SKUPIN:

 • PRIPOMOČKI PRI TEŽAVAH Z ODVAJANJEM SEČA IN
 • PRIPOMOČKI PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI

V skladu s Pravilnikom o komisijah za medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Pravilnik) ZZZS objavlja poziv za podajo pobud za določitev minimalnih zahtev.

Pobudniki so skladno s 13. členom Pravilnika lahko:

 • združenja zavarovanih oseb
 • izvajalci zdravstvenih storitev
 • ministrstvo, pristojno za zdravje
 • Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
 • ZZZS
 • združenja dobaviteljev, ne glede na to, ali so partnerji ZZZS pri sklepanju Dogovora o medicinskih pripomočkov,
 • združenja proizvajalcev medicinskih pripomočkov.

 

Skladno s 14. členom Pravilnika mora biti pobuda za določitev minimalnih zahtev razumljiva in mora obsegati naslednje podatke:

 • natančno opredelitev vrste MP, za katero se posreduje pobuda in
 • določno opredelitev predloga minimalnih zahtev za to vrsto MP, vključno z navedbo podatkov o lastnostih in osnovnih značilnostih, ki jih morajo izpolnjevati pripomočki (artikli) za to, da zagotavljajo funkcionalno ustreznost glede na določeno zdravstveno stanje za to vrsto MP.

Pobuda se posreduje v slovenskem jeziku, v pisni obliki, na naslov:

ZZZS, Direkcija, Oddelek za MP
Miklošičeva cesta 24

1507 Ljubljana

s pripisom:
Komisija za pripravo predloga minimalnih zahtev – inkontinenca
ali
Komisija za pripravo predloga minimalnih zahtev – sladkorna

Prosimo vas, da nam posredujete pobude, tako v pisni kot v elektronski obliki, na priloženem obrazcu, najpozneje do 28. 11. 2014, na elektronski naslov: mp.komisije@zzzs.si.

Pobude, posredovane do 28. 11. 2014, se obravnavajo na prvi seji teh komisij, kasneje prejete pobude pa se bodo obravnavale na kasnejših sejah posameznih komisij.

Obrazec pobuda za določitev minimalnih zahtev za mp

Šifrant vrst medicinskih pripomočkov pri težavah z odvajanjem seča in pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni je razviden iz priloženih datotek:

MP_inkontinenca

MP_sladkorna

V pobudah za določitev minimalnih zahtev za plenice iz šifranta vrst medicinskih pripomočkov predlagamo, da se navedejo tudi podatki o:

 • vpojnosti plenice in
 • metodi, po kateri se vpojnost meri.