Navodila ZAE za obračun - vprašanja in odgovori

ZZZS z navodili ZAE za obračun – vprašanja in odgovori podaja izvajalcem zdravstvenih storitev odgovore in pojasnila na njihova vprašanja glede pravil obračuna storitev.