Navodila in okrožnice OZZ

Z navodili in okrožnicami ZZZS podrobneje ureja način uresničevanja pravic zavarovanih oseb pri izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov.