Obračun zdravil

ZZZS izdaja navodila in okrožnice za evidentiranje in obračun zdravil in živil za posebne zdravstvene namene v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Podrobnejše informacije: