Zbiranje pobud za določitev osnovnih zahtev kakovosti

V novem sistemu zagotavljanja medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo za vsako vrsto medicinskih pripomočkov določene osnovne zahteve kakovosti. 

ZZZS v skladu s Pravilnikom o komisijah za medicinske pripomočke objavlja pozive za podajo pobud za določitev osnovnih zahtev kakovosti pripomočkov. 

Podrobnejše informacije: