Sistem on-line

Sistem on-line je informacijska rešitev, ki zagotavlja neposredno, varno, zanesljivo in hitro izmenjevanje podatkov med informacijskimi sistemi izvajalcev zdravstvenih storitev in informacijskim sistemom ZZZS. Temelji na tehnologiji spletnih storitev, kar omogoča, da se rešitev uporablja znotraj aplikacij, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev uporabljajo pri rednem delu.

Uporaba sistema je obvezna za vse izvajalce zdravstvenih storitev, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo, in sicer za izvajanje storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Izvajalci s pomočjo sistema on-line iz zbirk podatkov ZZZS, zavarovalnic za nadstandardna zdravstvena zavarovanja in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pridobijo podatke, potrebne za izvajanje, beleženje in obračun storitev. Izvajalci sistem uporabljajo tudi za pošiljanje podatkov ZZZS-ju.

Vsebinska navodila za uporabo sistema so opisana v 13. poglavju Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Navodila o uporabi sistema on-line za preverjanje kritij prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj so na voljo v dokumentih zavarovalnic za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Vsebine o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju so se uporabljale do 31. 12. 2023.

Podrobnejša navodila za zajem in posredovanje podatkov o izdanih zdravilih na recept se nahajajo v prilogi 7 Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Podrobnejša navodila za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih so objavljena v prilogi 6 Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

Vsebinska pravila določajo tudi:

Sistem on-line se uporablja tudi za izmenjevanje podatkovnih pošiljk med izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS. Alternativni način izmenjevanja podatkovnih pošiljk je z uporabo Portala za izvajalce.

Izvajalci ZZZS-ju posredujejo pošiljke podatkov obračuna zdravstvenih storitev in od ZZZS prevzemajo povratne pošiljke obračuna zdravstvenih storitev, podatke cenikov za obračun zdravstvenih storitev, podatke o izbranih osebnih zdravnikih in podatke o izjemah med storitvami. Podrobnejša navodila so na tej spletni strani.

Za uporabo sistema on-line zdravstveni delavec pri izvajalcu potrebuje profesionalno kartico, čitalnik kartic in zdravstveno aplikacijo, ki omogoča izmenjevanje podatkov s sistemom on-line. Pri večini dostopov do podatkov se uporablja tudi kartica zdravstvenega zavarovanja. Navodila za pridobitev profesionalne kartice so na tej spletni strani. Pravila do katerih podatkov lahko dostopa posamezna skupina imetnikov profesionalnih kartic določa Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja - glejte prilogo k pravilniku.

Navodila za pridobitev čitalnika so na voljo na tej spletni strani.

Način, kako je uporabo sistema on-line treba vgraditi v zdravstveno aplikacijo opisuje Tehnično navodilo za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja. Večina proizvajalcev zdravstvenih aplikacij (programske hiše) so uporabo sistema on-line vgradile v aplikacije in sledijo vsem spremembam v sistemu on-line. ZZZS programskim hišam zagotavlja obvestila o novostih, testni on-line sistem, testne podatke, odgovore na tehnična odprta vprašanja in po potrebi organizira tehnične predstavitve. Za lažjo vključitev sistema on-line v zdravstvene aplikacije je ZZZS pripravil programske knjižnice za različna razvojna in uporabniška okolja (tudi za Microsoft Terminal Services), programske pripomočke in testno aplikacijo.

Trenutna verzija programskih knjižnic je 5.1.0.6.
Trenutna verzija rešitve OnlTS za terminalska okolja pa je 11.1.0.1.

Strukturo podatkov, ki jih zdravstvena aplikacija posreduje v sistem on-line in strukturo podatkov odgovora tega sistema določa XML shema, ki je dostopna v prilogi k zgoraj navedenemu tehničnemu navodilu.

Programske hiše, ki s programskimi rešitvami na novo vstopajo na področje zdravstva, se za pridobitev navodil, vključitev v seznam prejemnikov obvestil, pridobitev programskih knjižnic, pripomočkov in testne aplikacije lahko obrnejo na kontaktno osebo ZZZS Romano Šafarič.

ZZZS omogoča izvajalcem, da do sistema on-line dostopajo tudi iz vrstomatov, ki jih uporabljajo za vodenje vrstnega reda zavarovanih oseb v čakalnici. Ko zavarovana oseba vstavi svojo kartico zdravstvenega zavarovanja v čitalnik vrstomata, le ta z uporabo digitalnega potrdila, ki glasi na izvajalca, iz sistema on-line varno pridobi osnovne osebne podatke, podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju ter podatke o izbranih osebnih zdravnikih zavarovane osebe. Z uporabo vrstomata izvajalec poenostavi administrativne postopke vstopa zavarovanih oseb v obravnavo, saj medicinski sestri ni potrebno ročno pridobiti teh podatkov iz sistema on-line, ampak le preveri identiteto zavarovane osebe, ki je vstopila v ambulanto.

Izvajalec mora pred začetkom dostopanja do sistema on-line iz vrstomata izpolniti varnostne zahteve, ki so opisane v Tehničnem navodilu in pogojih za varen dostop do sistema on-line iz vrstomata ter izpolniti in na ZZZS poslati prijavni obrazec, ki se nahaja v prilogi k temu navodilu.

Proizvajalcem vrstomatov so na ZZZS na voljo programske knjižnice in tehnično navodilo za integracijo vrstomata s sistemom on-line. Za pridobitev te programske opreme in gradiva naj se proizvajalci vrstomatov obrnejo na kontaktno osebo ZZZS Romano Šafarič.

ZZZS s tehničnimi in organizacijskimi rešitvami skrbi za zanesljivo delovanje on-line sistema. Informacije o delovanju sistema, ki se osvežujejo 1x na minuto, so na voljo na naslednjih spletnih straneh:
Delovanje On - line ZZ produkcija
Zgodovina delovanja On-line ZZ produkcija
Delovanje On - line ZZ test
Zgodovina delovanja On-line ZZ test
in na telefonskem odzivniku na številki (01) 30 77 440.

Če ste ugotovili napako pri delovanju on-line sistema, vas prosimo če to sporočite kontaktni osebi ali prijavite preko spletnega obrazca.