Navodila

Z navodilom se določa, kako je potrebno izpolniti listino Recept in listino Recept za osebno rabo, ki se uporabljata za predpis zdravil in živil za posebne zdravstvene namene , katerih vrednost se v celoti ali delno krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in s splošnimi akti ZZZS

Navodilo za izpolnjevanje listine Recept in listine Recept za osebno rabo.

Z navodilom se določa katere Excipial podlage se lahko uporabljajo v breme zdravstvenega zavarovanja pri izdelavi magistralnih zdravil.

Navodilo za Excipial podlage.