Poslovne donacije zdravil

V skladu z 142. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) mora Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke ter nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja priglašeno poslovno donacijo zdravil s strani donatorja objaviti na svoji spletni strani.

Seznam priglašenih poslovnih donacij.