Kakovost predpisovanja zdravil v splošni/družinski medicini in pediatriji

Zdravnikom splošne/družinske medicine in pediatrije je z namenom spodbujanja učinkovitega predpisovanja zdravil na voljo spletni dostop do podatkov o kazalnikih kakovosti predpisovanja zdravil in do podrobnih podatkov o predpisovanju zdravil.

Na spletni strani ZZZS so informacije o ciljih spremljanja kakovosti predpisovanja zdravil in predstavljena metodologija za izračun kazalnikov ter opis podrobnih podatkov o predpisovanju zdravil.

Napotki za dostop do podatkov so v Tehničnem navodilu.