Avansi

Na podlagi dogovora o programih zdravstvenih storitev ZZZS vsako leto izdaja Sklep o rokih avansov (http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva) izvajalcem zdravstvenih dejavnosti, ki ZZZS izstavljajo poročila o opravljenem delu.

V spodaj pripetem besedilu je opisan postopek izračuna višine avansov za izvajalce zdravstvenih storitev, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo in ZZZS mesečno izstavljajo poročila o opravljenem delu. ZZZS bo po potrebi objavil tudi posebnosti izračuna avansa za določen mesec, obdobje.

Postopek izračuna avansov-splošno pojasnilo.