Plan in realizacija

ZZZS objavlja podatke o planu in realizaciji programa zdravstvenih storitev, ki jih izvajalci opravijo in obračunajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Podrobnejše informacije: