Navodila za obračun

Medicinski pripomočki se obračunavajo na podlagi Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Glej poglavje 10 v navedenem navodilu.

Dobavitelji morajo podatke o izdaji, izposoji, popravilu ali vzdrževanju medicinskega pripomočka sproti pošiljati ZZZS z uporabo sistema on-line.

Dobavitelji obdobno (najkrajše obdobje je dekada) pripravijo obračun medicinskih pripomočkov in podatke obračuna posredujejo ZZZS-ju v elektronski obliki. Vsa potrebna navodila za elektronski obračun zdravstvenih storitev so dostopna na tej spletni strani.

Za obračun medicinskih pripomočkov (izdaja, izposoja, aplikacija, popravilo in vzdrževanje medicinskih pripomočkov) dobavitelji posredujejo le identifikator izdaje, ki je ključ za dostop do podatkov, ki so že potrjeni v sistemu on-line in finančne podatke, ki so potrebni za obračun. Obračun medicinskih pripomočkov ni mogoč, če izdaja, izposoja, vzdrževanje in popravila teh medicinskih pripomočkov niso predhodno zapisana v on-line sistem. Dobavitelji lahko ZZZS-ju zaračunajo izdane medicinske pripomočke zavarovanim osebam v skladu s cenami, ki so določene v pogodbi in samo tiste izdane vrste medicinskih pripomočkov ter artikle, ki so navedeni v prilogi k pogodbi. Dobavitelj ZZZS-ju lahko zaračuna tudi vzdrževanje in popravila pripomočkov v skladu z določili pogodbe in s cenami, ki so za posamezna vzdrževanja/popravila navedene v prilogi k pogodbi. V primerih medicinskih pripomočkov, ko se v skladu s pogodbo zahteva predhodna potrditev predračuna (najzahtevnejši vozički, popravila in vzdrževanja za medicinske pripomočke, ki so individualna pravica) in v primerih izdaje edino funkcionalno ustreznih medicinskih pripomočkov zaradi takšnega bolezenskega stanja zavarovane osebe, dobavitelj lahko zaračuna ZZZS-ju vrednost pripomočka v skladu s predhodno potrditvijo. V primerih izdaje tistih medicinskih pripomočkov, ki so predmet izposoje, dobavitelj ob prvi izposoji medicinskega pripomočka zavarovani osebi zaračuna ZZZS-ju v prvem obračunskem obdobju tudi enkratni pavšalni znesek v skladu z določili Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki.