Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartica zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ) je javna listina ter identifikacijski dokument, s katerim se njen imetnik izkazuje pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z ZZZS.

Uporablja se za identifikacijo zavarovane osebe in kot ključ za dostop do osebnih podatkov zavarovane osebe v zbirkah ZZZS.

Izvajalci zdravstvenih storitev lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika KZZ zahtevajo od zavarovane osebe osebno izkaznico ali drug osebni dokument.

V uporabi sta dve generaciji KZZ, katerih prednjo stran prikazujeta naslednji sliki:

Značilnosti, način izdaje in uporabe KZZ določa Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja.

Če želite več informacij o kartici zdravstvenega zavarovanja ali imate kakšne težave pri njeni uporabi, se prosimo obrnite na Službo za poslovanje s kartico na tel. št. 01 30 77 466, ali pa nam pošljite vprašanje na elektronski naslov: kzz_sluzba@zzzs.si.