Planirano število timov

Na spletni strani so prikazani podatki o planiranem številu timov po posameznih izvajalcih in zdravstvenih dejavnostih (VZD).

Objava podatkov o planiranem številu timov je namenjena predvsem strokovni javnosti.

Prikazan podatek pri posamezni dejavnosti pri izvajalcu je opredeljen kot letni (npr. 1/2020).

V prikazu podatkov na nivoju posameznega izvajalca niso prikazane vse njegove planirane dejavnosti, ampak le tiste, kjer je smiselno prikazovati podatek o številu timov.

Podatki po posameznih izvajalcih so razvrščeni po območnih enotah glede na sedež izvajalca.

 

1. Primerjalni prikaz po letih v obdobju 2013-2020

Podatki so prikazani na nivoju pogodbene dejavnosti, in sicer:

  • po dejavnostih
  • po dejavnostih in izvajalcih
  • po izvajalcih in dejavnostih

(4.nivo dejavnosti ni vključen, spremlja se od leta 2020 dalje)

Število timov od 2013 do 2020

2. Tekoče mesečne objave (od 11/2020 dalje)

Podatki so prikazani na 2 načina:

  1. prikaz števila timov na nivoju pogodbene dejavnosti in
  2. podrobnejši prikaz števila timov (4. nivo dejavnosti npr. funkcionalna diagnostika, ...)

Pregled podatkov o številu timov - od meseca 03/2022 dalje

Pregled podatkov o številu timov - do meseca 02/2022