Varstvo pravic

Če zavarovana oseba uveljavlja pravico do zahtevnejšega medicinskega pripomočka ali medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe predhodno odobrenega medicinskega pripomočka, o upravičenosti odloča imenovani zdravnik ZZZS z odločbo. V primeru, da se zavarovana oseba z odločitvijo imenovanega zdravnika ne strinja, lahko vloži pritožbo, o kateri odloča zdravstvena komisija ZZZS.

Območne enote ZZZS o pravicah zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov ter v zvezi s standardom, servisom, garancijo, vzdrževanjem, odločajo z upravno odločbo na podlagi določil zakona, Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in medicinskih kriterijev ob upoštevanju zdravstvenega stanja zavarovane osebe. O pritožbi na odločbo območne enote ZZZS odloča posebna enota na sedežu ZZZS - Direkcija.

Če se zavarovana oseba ne strinja s strokovnim mnenjem pooblaščenega zdravnika (glede predpisa medicinskega pripomočka - izdaje naročilnice), lahko vloži pritožbo pri zdravstvenem zavodu, kjer je zdravnik zaposlen.