Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja so splošni pravni akt ZZZS in podrobneje urejajo:

  • vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  • obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
  • pogoje in postopke za uresničevanje pravic,
  • standarde zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov,
  • varstvo pravic zavarovanih oseb ter
  • nadzor uresničevanja pravic in obveznosti.