Šifranti

Objave šifrantov

Pri obračunu zdravstvenih storitev morajo izvajalci zdravstvenih storitev uporabljati šifrante in povezovalne šifrante, s čemer se zagotavlja enotno evidentiranje podatkov. Šifranti so priloga k Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

ZZZS ob spremembi šifrantov pripravi novo objavo. V spodnjem seznamu je prikazana zgodovina objav. Podatki o zadnjih veljavnih šifrantih se nahajajo v objavi na vrhu seznama.

Vsebina šifrantov je dostopna v obliki Microsoft Excel in ZIP/XML. Strukturo podatkov, objavljenih v obliki XML, opisuje tehnično navodilo Struktura XML datoteke za elektronsko objavo šifrantov obračuna zdravstvenih storitev in izdanih materialov. V prilogi k temu dokumentu je XML shema.