Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Izvajalci zdravstvenih storitev morajo pri evidentiranju in obračunu zdravstvenih storitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja slediti navodilom ZZZS, ki so opredeljena v Navodilu o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov.

V navodilu so pojasnjena pravila in postopki uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s pravili, ki veljajo za tuje zavarovane osebe. Opisana so pravila obračunavanja storitev in materialov po posameznih dejavnostih. Opredeljene so zahteve za sprotno preverjanje urejenosti zavarovanja oseb in sprotno izmenjevanje drugih podatkov. Predpisan je nabor podatkov, ki jih morajo izvajalci evidentirati za opravljene storitve. Na koncu so navedena pravila za pripravo in izstavljanje dokumentov za obračun.

Navodilo vsebuje devet prilog:

 • Priloga 1:
  • Šifranti za obračun Zavodu in
  • Povezovalni šifranti
 • Priloga 2: Vzorci dokumentov
 • Priloga 3:
  • Skupine tujih zavarovanih oseb,
  • Izvor podatkov na listinah tujih nosilcev zavarovanja in
  • Potrdilo MedZZ
 • Priloga 4: Sklep o načrtovanju in obračunavanju zdravstvenih storitev.
 • Priloga 5: Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
 • Priloga 6: Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih medicinskih pripomočkih v on-line sistem.
 • Priloga 7: Navodilo za zajem in posredovanje podatkov o izdanih zdravilih na recept v on-line sistemu.
 • Priloga 8: Pravila za izračun vrednosti storitev, dokumenta in DDV.
 • Priloga 9: Kode MKB, ki pod določenimi pogoji opredeljujejo 100 odstotno plačilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.