Tehnični pogoji za delovanje on-line sistema

Tehnični pogoji za razvoj rešitev in pripravo delovnega okolja, ki uporablja infrastrukturo sistema On-line zdravstvenega zavarovanja in infrastrukturo kartice zdravstvenega zavarovanja.

Navodila obsegajo okvirne zahteve, ki jih morajo druge rešitve izpolnjevati, da bodo delovale vzporedno z On-line sistemom zdravstvenega zavarovanja.