Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

ZZZS za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja naloge pogodbene obdelave podatkov Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov, ki jo NIJZ vodi na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. V praksi se za navedeno zbirko uporablja okrajšava RIZDDZ.

Podatke iz te zbirke uporabljajo pogodbeni izvajalci in ZZZS pri vodenju svojih evidenc.

ZZZS v imenu NIJZ zagotavlja:

  • Dnevno objavo podatkov o izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Podatki so objavljeni na spletni strani ZZZS v obliki XML.
  • Informacijsko rešitev za varen neposreden elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih. Rešitev je na voljo znotraj sistema on-line.

Navodila za uporabo navedenih rešitev so objavljena na spletni strani NIJZ.