Navodila za medicinske pripomočke

Z navodili za medicinske pripomočke ZZZS natančneje opredeljuje način zagotavljanja medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljeni kot pravica. Podlaga za izdajo navodil sta Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Navodila za medicinske pripomočke