Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

Vlada RS je sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024 z dne 16. 2. 2024), ki velja od 17. 2. 2024, uporablja pa se za storitve, opravljene ali obračunane od 1. 1. 2024.

Uredba določa vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024. Predstavlja podlago za financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev s strani ZZZS. 

Več o tem