Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024), ki velja od 8. 6. 2024 dalje.

Pojasnilo o tem iz sporočila za javnost po seji Vlade RS:

"Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: predlog uredbe) uresničuje napovedi nadgradnje sistema zdravstvenega varstva korak za korakom.
Predlog uredbe se osredotoča na izboljšanje dostopnosti in financiranja zdravstvenih storitev za posebej ranljive skupine.
Med ključnimi ukrepi so:

 • Financiranje paliativne obravnave otrok na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti,
 • Uvedba timov družinske obravnave za zdrav življenjski slog v dodatnih enajstih zdravstvenih domovih za boj proti čezmerni hranjenosti in debelosti otrok ter mladostnikov,
 • Podpora novim Centrom za duševno zdravje otrok, ki bodo nudili pomoč in podporo mladim,
 • Opredelitev ustreznega financiranja Razvojnih ambulant s centri za zgodnjo obravnavo na primarni ravni, ki so namenjeni tako otrokom kot odraslim,
 • Širitev programa najzahtevnejših posegov pri otrocih s prirojenimi srčnimi napakami v okviru UKC Ljubljana.

Dodatni ukrepi vključujejo:

 • dodatna sredstva za cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, noricam in klopnemu meningoencefalitisu (KME),
 • povečanje timov fizioterapije v javnih zavodih, ki prioritetno temeljijo na že zaposlenem kadru, a brez programa, ter možnostjo dodatnega izvajanja fizioterapevtskih storitev,
 • povečanje cen kolonoskopij v okviru programa SVIT,
 • uvajanje novih vsebin in spremembe cen v okviru implantoloških protetičnih storitev ter stomatoloških kirurških storitev,
 • spremembe kalkulacij programov nujne medicinske pomoči, korekcija standarda Enote za hitre preglede, opredelitev triaže v Satelitskih urgentnih centrih na primerljiv način kot v urgentnem centru,
 • dodatna sredstva za sodobne obloge za oskrbo kroničnih ran v socialno varstvenih zavodih,
 • povečanje odstotka plačanega preseganja ambulantnega programa za prve preglede v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti,
 • uvedba plačevanja celične terapije z lastnim CAR-T v okviru Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana,
 • plačilo magistralnega zdravila Lutecij za zdravljenje nevroendokrinih tumorjev v UKC Ljubljana,
 • povečanje deleža prospektivnih programov v planu akutne bolnišnične obravnave, diferencirano med javnimi zavodi in koncesionarji.

Predvidena poraba sredstev v letu 2024 naj bi ostala v okviru, določenem z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje od 2024 do 2026 za leto 2024. Porabo bomo spremljali mesečno, in če bo presegla načrtovani obseg, bomo predlagali spremembe ali uvedli ukrepe, ki bodo zagotovili porabo znotraj določenih okvirjev."

Vir: spletna stran Vlade RS, Ministrstvo za zdravje 

Povezava na Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024 z dne 16. 2. 2024), ki velja od 17. 2. 2024, uporablja pa se za storitve, opravljene ali obračunane od 1. 1. 2024.

Povezava na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024), ki velja od 6. 4. 2024 dalje.