Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024), ki velja od 6. 4. 2024 dalje.

Pojasnilo o tem iz sporočila za javnost po seji Vlade RS:

"Uredba o spremembah in dopolnitvah večinoma predstavlja nomotehnične popravke uredbe in odpravlja nekatere računske ter redakcijske napake v določbah in prilogah uredbe. Uvaja pa globe kot pomemben element nakupovanja zdravstvenih storitev.

Z novima 244.a členom se določajo globe za nepravilni obračun vseh zdravstvenih storitev. Te so bile sedaj določene le za nekaj posamičnih storitev, za večino pa ne. Z uvedbo glob se želi povečati odgovornost izvajalcev za pošten obračun storitev, saj gre za porabo javnih sredstev, ki mora biti skrbno utemeljena.

Novi člen 245.b pa daje pooblastilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v hitrem postopku izreče globo, ki bo višja od najnižje. Na ta način bo možno bolj smiselno izrekanje glob zlasti v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri obračunu storitev, zdravil ali medicinskih pripomočkov."

Vir: spletna stran Vlade RS, Ministrstvo za zdravje 

Povezava na Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024 z dne 16. 2. 2024)