Seznam aktivnih zobozdravnikov za odrasle in mladino

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire zobozdravnika. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zobozdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.

Tabele od 1.4.2018 dalje vključujejo podatke o aktivnih zobozdravnikih in podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na stanje vsakega prvega dne v mesecu.

Izvajalec oziroma zobozdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti. Iz zadnje kolone v tabeli je razvidno, kateri zobozdravniki za več kot 10 % presegajo povprečno število opredeljenih zavarovanih oseb v svoji dejavnosti (indeks nad 110).

V primeru, da izvajalec oziroma zobozdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zobozdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zobozdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zobozdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. Izvajalce oziroma zobozdravnike naprošamo, da zavarovane osebe ustrezno informirajo o razlogih za zavrnitev izbire.

V kolikor prikazano stanje ne izkazuje dejanskega stanja izvajalca (javni zavodi, zasebniki) prosimo, da o spremembi obvestite:

 • NIJZ
  • za nove zaposlitve zobozdravnikov;
 • ZZZS
  • za spremembe deleža dejavnosti in datum spremembe za posameznega zobozdravnika,
  • za spremembe urnika in datum spremembe za posameznega zobozdravnika,
  • za trajne odsotnosti in datum nastopa trajne odsotnosti (prenehanje del. razmerja, upokojitev, smrt) za posameznega zobozdravnika,
  • za začasne odsotnosti in datum nastopa začasne odsotnosti (začasna odsotnost najmanj 1 leto – npr. porodniška) za posameznega zobozdravnika.

V tabelah so prikazani podatki o številu zavarovanih oseb pri aktivnih zobozdravnikih v dejavnosti zobozdravstvo za odrasle (404 101), za mladino (404 103). Posebej prikazani tudi podatki za zobozdravstvo za študente (404 105). Podatki v spodnjih datotekah odražajo stanje na zadnji dan preteklega meseca.

Dnevno stanje opredeljenih (od ponedeljka do sobote) je dosegljivo na spletni strani Izbira osebnega zdravnika.

Seznam aktivnih zobozdravnikov za odrasle in mladino
Datum objave Vsebina
01.06.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.05.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.04.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.03.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.02.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.01.2024 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.12.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.11.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
02.10.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.09.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.08.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.07.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.06.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
01.05.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih
04.04.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.04.2023
01.03.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 28.02.2023
01.02.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.01.2023
01.01.2023 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.12.2022
01.12.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.11.2022
01.11.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.10.2022
01.10.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.09.2022
01.09.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.08.2022
01.08.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.07.2022
01.07.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.06.2022
01.06.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.05.2022
01.05.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.04.2022
01.04.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.03.2022
01.03.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 28.02.2022
01.02.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.01.2022
07.01.2022 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.01.2022
07.12.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.12.2021
08.11.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.11.2021
07.10.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.10.2021
07.09.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.09.2021
09.08.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.08.2021
07.07.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.07.2021
07.06.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.06.2021
07.05.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.05.2021
07.04.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.04.2021
08.03.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.03.2021
09.02.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.02.2021
07.01.2021 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.01.2021
08.12.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 01.12.2020
10.11.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.11.2020
07.10.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.10.2020
07.09.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.9.2020
07.08.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.8.2020
07.07.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.7.2020
08.06.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.6.2020
07.05.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.5.2020
07.04.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.4.2020
09.03.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.3.2020
07.02.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.2.2020
08.01.2020 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.1.2020
09.12.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.12.2019
08.11.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.11.2019
07.10.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.10.2019
09.09.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah po aktivnih zobozdravnikih na dan 1.9.2019
07.08.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.8.2019
08.07.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.7.2019
07.06.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.6.2019
08.05.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.5.2019
08.04.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.4.2019
12.03.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.3.2019
06.02.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.2.2019
07.01.2019 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.1.2019
06.12.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.12.2018
07.11.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.11.2018
11.10.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.10.2018
06.09.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.9.2018
06.08.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.8.2018
09.07.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.7.2018
05.06.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.6.2018
04.05.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 1.5.2018
15.01.2018 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.11.2017
19.10.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.8.2017
09.08.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.5.2017
14.04.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 28.2.2017
27.01.2017 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.11.2016
14.10.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.8.2016
20.07.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.5.2016
14.04.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 28.02.2016
12.01.2016 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 30.11.2015
12.10.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.08.2015
20.07.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 31.05.2015
14.04.2015 Število opredeljenih po starostnih skupinah pri aktivnih zobozdravnikih na dan 28.02.2015
Seznam zobozdravnikov, ki ne opravljajo zobozdravstvene dejavnosti pri izvajalcu dve leti ali manj
Datum objave Vsebina
22.12.2023 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2023
22.09.2023 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2023
20.06.2023 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2023
22.03.2023 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2023
23.12.2022 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2022
27.09.2022 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2022
24.06.2022 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2022
31.03.2022 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2022
23.12.2021 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2021
27.09.2021 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2021
24.06.2021 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2021
26.03.2021 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2021
04.01.2021 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2020
25.09.2020 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.2020
10.07.2020 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2020
19.05.2020 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2020
23.12.2019 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2019
11.10.2019 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2019
08.07.2019 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2019
08.04.2019 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.2.2019
27.12.2018 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2018
11.10.2018 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2018
09.07.2018 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2018
15.01.2018 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2017
19.10.2017 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravlajajo dve leti ali manj na dan 31.8.2017
09.08.2017 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2017
14.04.2017 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.2.2017
27.01.2017 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2016
14.10.2016 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.8.2016
20.07.2016 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.5.2016
14.04.2016 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2016
12.01.2016 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 30.11.2015
12.10.2015 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.08.205
20.07.2015 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 31.05.2015
14.04.2015 Seznam zobozdravnikov, ki dejavnosti ne opravljajo dve leti ali manj na dan 28.02.2015

V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev je ZZZS do 31. 12. 2023 financiral dejavnost zobozdravstva za odrasle (404 101, 102) tudi v odvisnosti od števila opredeljenih oseb, za kar se je objavljalo tudi seznam zobozdravnikov, ki pri izvajalcu niso bili več aktivni dve leti ali manj. Zaradi spremembe določil dogovora o programih zdravstvenih storitev v letu 2024, se ta podatek ne objavlja več.

Legenda tabel:

 • V kolikor zobozdravnik opravlja pri istem izvajalcu (javnem zavodu, zasebnik) obe dejavnosti, tako zobozdravstvo za odrasle (404 101) in zobozdravstvo za mladino (404 103) je pod dejavnostjo 404 101 prikazano število opredeljenih zavarovanih oseb v starostni skupini od 19 let dalje, v dejavnosti 404 103 pa od 0 do dopolnjenega 19. leta;
 • Izračunan delež opredeljenih zavarovanih oseb po posameznih starostnih skupinah pri posameznem zobozdravniku.
 • Indeks doseganja povprečja v številu opredeljenih na zobozdravnika v posamezni dejavnosti in območni enoti. Indeks izračunamo tako, da število opredeljenih na tim (OPREDELJENI/TIM) za posameznega zdravnika delimo s številom (OPREDELJENI/TIM) povprečja v dejavnosti in območni enoti.
 • Posebej je prikazan seznam zobozdravnikov, ki pri izvajalcu niso več aktivni dve leti ali manj.

Posebnost: Podatki o številu opredeljenih pri zobozdravnikih, ki delajo v okviru izvajalca ŽZD (Železniški zdravstveni dom) so prikazani pod izpostavo, v kateri opravljajo dejavnost.