Pregled podatkov o planu in realizaciji ločeno zaračunljivega materiala - od meseca 03/2022 dalje