Pregled podatkov o planu in realizaciji neg v SVZ - od meseca 03/2022 dalje