Pregled podatkov o povprečnem številu točk ob realizaciji prvih pregledov