Plan zobozdravstvenih storitev

V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev bo ZZZS financiral dejavnost zobozdravstva za odrasle (404 101, 102) tudi v odvisnosti od števila opredeljenih oseb.

Plan storitev bo ZZZS izračunal štirikrat letno za vsakega izvajalca posebej.

Za prvo tromesečje od 1. 1. do 31. 3. bo upoštevano stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 30. 11. in število timov, dogovorjenih v pogodbi z ZZZS, na stanje januar.

Za drugo tromesečje od 1. 4. do 30. 6. bo upoštevano stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28. 2. in število timov, dogovorjenih v pogodbi z ZZZS, na stanje april.

Za tretje tromesečje od 1. 7. do 30. 9. bo upoštevano stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 31. 5. in število timov, dogovorjenih v pogodbi z ZZZS, na stanje julij.

Za četrto tromesečje od 1. 10. do 31. 12. bo upoštevano stanje števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 31. 8. in število timov, dogovorjenih v pogodbi z ZZZS, na stanje oktober.

Ročni izračun se lahko razlikuje od izračuna v objavljeni tabeli zaradi različnega števila decimalnih mest pri izračunu v posameznih fazah izračunavanja plana števila točk za določeno obdobje.

Plan točk zobozdravstva za odrasle
Datum objave Vsebina
27.09.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 10-12 2023) po pogodbah 2023
22.09.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 7-9 2023) po pogodbah 2023 (za obračun 7-9 2023)
20.06.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 7-9 2023) po pogodbah 2023
20.06.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 4-6 2023) po pogodbah 2023 (za obračun 4-6 2023)
13.04.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 4-6 2023) po pogodbah 2023
13.04.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje1-3 2023) po pogodbah 2023 (za obračun 1-3 2023)
22.03.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 4-6 2023) po pogodbah 2021 oz 2023
22.03.2023 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje1-3 2023) po pogodbah 2021 oz 2023(za obračun 1-3 2023)
23.12.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 1-3 2023) po pogodbah 2021
23.12.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 10-12 2022) po pogodbah 2021 (za obračun 10-12 2022)
24.10.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 10-12 2022) po pogodbah 2021
24.10.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 7-9 2022) po pogodbah 2021 (za obračun 7-9 2022)
27.09.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 10-12 2022) po pogodbah 2021
27.09.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 7-9 2022) po pogodbah 2021 (za obračun 7-9 2022)
24.06.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 7-9 2022) po pogodbah 2021
24.06.2022 Informativni plan zob. za odrasle (za obdobje 4-6 2022) po pogodbah 2021 (za obračun 4-6 2022)

Pojasnilo tabel:

  1. Plan točk je razviden iz stolpca "12".
  2. Finančni načrt izračunate tako, da plan točk iz stolpca "12" pomnožite z veljavno ceno točke. Cena točke je prav tako objavljena na spletni strani ZZZS.
  3. Število opredeljenih oseb na dan 28. 2, 31. 5., 31. 8. ali 30. 11., ki smo ga upoštevali pri izračunu "variabilnega" dela plana je razvidno iz stolpca "8", korigirane opredeljene osebe, to je seštevek opredeljenih in pripisanih neopredeljenih oseb v skladu z dogovorjeno metodologijo pa je razvidno iz stolpca "10".
  4. V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev velja, da se v primeru, da zobozdravnik zapusti zdravstveni dom ali d.o.o. in je imel tam opredeljene osebe, le-te štejejo k zdravstvenemu domu ali d.o.o., vendar največ do preteka dveh let. Potem se te opredeljene zavarovane osebe štejejo kot neopredeljene zavarovane osebe. Seznam teh zobozdravnikov je razviden v datoteki, ki je dosegljiva na spletni strani "Zobozdravniki, ki ne opravljajo zobozdravstvene dejavnosti pri izvajalcu dve leti ali manj".