Plan zobozdravstvenih storitev

V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev je ZZZS do 31. 12. 2023 financiral dejavnost zobozdravstva za odrasle (404 101, 102) tudi v odvisnosti od števila opredeljenih oseb.

Pojasnilo tabel:

  1. Plan točk je razviden iz stolpca "12".
  2. Finančni načrt izračunate tako, da plan točk iz stolpca "12" pomnožite z veljavno ceno točke. Cena točke je prav tako objavljena na spletni strani ZZZS.
  3. Število opredeljenih oseb na dan 28. 2, 31. 5., 31. 8. ali 30. 11., ki smo ga upoštevali pri izračunu "variabilnega" dela plana je razvidno iz stolpca "8", korigirane opredeljene osebe, to je seštevek opredeljenih in pripisanih neopredeljenih oseb v skladu z dogovorjeno metodologijo pa je razvidno iz stolpca "10".
  4. V skladu z določili dogovora o programih zdravstvenih storitev velja, da se v primeru, da zobozdravnik zapusti zdravstveni dom ali d.o.o. in je imel tam opredeljene osebe, le-te štejejo k zdravstvenemu domu ali d.o.o., vendar največ do preteka dveh let. Potem se te opredeljene zavarovane osebe štejejo kot neopredeljene zavarovane osebe. Seznam teh zobozdravnikov je razviden v datoteki, ki je dosegljiva na spletni strani "Zobozdravniki, ki ne opravljajo zobozdravstvene dejavnosti pri izvajalcu dve leti ali manj".