Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil - nova terapevtska skupina zdravil za zdravljenje Crohnove bolezni

Od 29. januarja 2024 dalje veljajo nove najvišje priznane vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil in najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil. Nov seznam najvišjih priznanih vrednosti je objavljen na spletnih straneh ZZZS.  

Od 29. januarja 2024 se uveljavlja tudi 1 nova terapevtska skupina zdravil, in sicer terapevtska skupina zdravil z adalimumabom (povezava na sklep), ki vključuje zdravila z učinkovino adalimumab, ki imajo enako terapevtsko indikacijo zdravljenje Crohnove bolezni.

Povezava na Centralno bazo zdravil za prikaz 1 nove skupine zdravil (delujoč od 29. 1. 2024 dalje), ki vam zagotavlja informacije o zdravilih brez doplačil, morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter o informativnem doplačilu.

Povezava na Centralno bazo zdravil (informacije o morebitni vključenosti zdravila v terapevtsko skupino zdravil ali v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ter informacija o zdravilih brez doplačil ali z doplačili).

ČISTOPIS seznama zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, seznam bolnišničnih zdravil, seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo ter seznam najvišjih priznanih vrednosti za živila za posebne zdravstvene namene