Bilten Recept

Bilten Recept je publikacija ZZZS, ki objavlja informacije s področja zdravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tiskano obliko prejmejo brezplačno vsi zdravniki, ki predpisujejo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in lekarne.

Bilten Recept izide pred vsako uvedbo nove terapevtske skupine.