Rok za prijavo na razpis za sklepanje pogodb za opravljanje programa zdravstvenih storitev v letu 2024

ZZZS je 19. marca 2024 na podlagi Uredbe 2024 na svoji spletni strani objavil Sklep o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev. Razpis zajema naslednje dejavnosti:

 1. splošno in dispanzerske dejavnosti;
 2. zobozdravstvene dejavnosti;
 3. dejavnost reševalne službe in nujne medicinske pomoči;
 4. specialistične ambulantne dejavnosti in dejavnost dializ;
 5. specialistične bolnišnične dejavnosti;
 6. zdraviliško zdravstveno dejavnost;
 7. lekarniško dejavnost;
 8. dejavnost socialnovarstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje ter svetovalnih centrov;
 9. dejavnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci zdravstvenih storitev:

 • ki še nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS ali imajo sklenjeno začasno pogodbo;
 • ki se prijavljajo za izvajanje programov, za katere je širitev dogovorjena v 98. členu Uredbe 2024, vendar izvajalci za izvajanje teh programov niso poimensko navedeni v Uredbi 2024 in za te programe ni navedeno, da seznam izvajalcev pripravi Ministrstvo za zdravje.

Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 2024. Če ZZZS za celotni program, naveden v 3., 4. in 5. točki razpisa*, ne bo sklenil pogodb v skladu z 9. točko tega razpisa, se rok za prijavo na razpis podaljša do oddaje programa prvemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje in kriterije za izbiro, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2024. V ta namen bo ZZZS sproti na svoji spletni strani objavljal količino neoddanega programa po vrsti programa in lokaciji.

* Gre za naslednje programe: program splošne ambulante oz. ambulante družinske medicine, program otroškega in šolskega dispanzerja, program dispanzerja za ženske, program zobozdravstva za odrasle, program zobozdravstva za mladino in program mobilni paliativni tim. 

Besedilo razpisa, navodila ter obrazec za prijavo na razpis

Ponudniki pošljejo prijave na sedež območne enote ZZZS, na katerem območju opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež, ponudniki, ki že izvajajo storitve po pogodbi z ZZZS, pa na sedež območne enote ZZZS, ki z njimi sklepa pogodbo.